Harmonogram výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz

V souvislosti se zahájením výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz zveřejňuje Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) časový harmonogram jednotlivých rozhodujících aktivit v průběhu Výběrového řízení.

ČTÚ v této souvislosti upozorňuje, že termíny aktivit navazující na lhůty výběrového řízení uvedené v kapitole 5.1 Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz, jsou v tomto harmonogramu uvedeny jako předběžné a mohou se měnit v závislosti na faktickém průběhu výběrového řízení.

V případě potřeby bude ČTÚ harmonogram Výběrového řízení aktualizovat a aktuální verzi zveřejní na své internetové stránce.

čj. ČTÚ-1/2017-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top