Otázky a odpovědi k textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz

Český telekomunikační úřad zveřejňuje v souladu s kapitolou 3, písm. e) Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz vyhlášeného dne 8. února 2016 pod čj. ČTÚ-1/2016-613 (dále jen „Vyhlášení“) odpovědi na obdržené otázky k textu Vyhlášení.

čj. ČTÚ-1/2016-613/II. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory
Top