Zveřejnění opravy zřejmých nesprávností v textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) byl v souvislosti se zveřejněním textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz (dále jen „Vyhlášení“) upozorněn na zřejmé nesprávnosti v textu Vyhlášení.

Pro odstranění pochybností Úřad zveřejňuje tiskovou opravu týkající se zřejmých nesprávností v textu Vyhlášení včetně textů Příloh 1 a 4 k Vyhlášení po opravě.

čj. ČTÚ-1/2016-613/V. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Top