Harmonogram Výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz

V souvislosti se zahájením Výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz, zveřejňuje Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) časový harmonogram jednotlivých rozhodujících aktivit v průběhu Výběrového řízení.

Úřad v této souvislosti upozorňuje, že termíny aktivit navazující na lhůty Výběrového řízení uvedené v kapitole 5.1 Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz, jsou v tomto harmonogramu uvedeny jako předběžné a mohou se měnit v závislosti na faktickém průběhu Výběrového řízení.

V případě potřeby bude ČTÚ harmonogram Výběrového řízení aktualizovat a aktuální verzi zveřejní na své internetové stránce.

Soubory
Top