Bývalý trh č. 2 – velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích

Opatření obecné povahy analýza trhu č. A/2/04.2020-4 - trh. č. 2 – velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích

Stanovení podniku s významnou tržní silou

Cenová regulace

Uložené povinnosti

Stanovisko ÚOHS k návrhům rozhodnutí REM

Rozhodnutí EK k notifikaci návrhů rozhodnutí REM/CEN

Top