Zrušený trh č. 2 – původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě

Opatření obecné povahy analýza trhu č. A/2S/03.2016-4, trh. č. 2 – původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě

Zrušení stanovení podniku s významnou tržní silou

Zrušení uložených povinností

Zrušení cenové regulace

Top