Aktualizovaný harmonogram výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz

Český telekomunikační úřad zveřejňuje aktualizaci časového harmonogramu jednotlivých rozhodujících aktivit v průběhu výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz.

čj. ČTÚ-1/2017-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top