5. kolo analýz relevantních trhů

Přehled relevantních trhů v souladu s opatřením obecné povahy č. OOP/1/04.2015-2, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/1/12.2019-11

Opatření obecné povahy č. OOP/1/04.2015-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly.

Opatření obecné povahy č. OOP/1/12.2019-11, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/1/04.2015-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly.

 

5. kolo analýz relevantních trhů
trh č. 1 – velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
trh č. 2 – velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích
trh č. 3a – velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě
trh č. 3b – velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu
trh č. 4 – velkoobchodní služby s vysoce kvalitním přístupem poskytovaným v pevném místě

trh č. 5 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám

 

 

 

 

 

Top