Oznámení termínu zkoušek

Český telekomunikační úřad oznamuje, že v souladu s § 5 odst. 8 vyhlášky č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti, provedl v sekci „Získání průkazu odborné způsobilosti na základě zkoušky“ aktualizaci a doplnění stávajících Zkušebních otázek pro písemné testy.

Aktualizované Zkušební otázky a správné odpovědi jsou platné ode dne 1. 4. 2015.

28. 7. 2016
OFL / 26. 9. 2016 / Ostrava

OZNÁMENÍ o termínu konání zkoušky odborné způsobilosti k získání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení letecké pohyblivé služby na území České republiky dne 26. září 2016

28. 7. 2016
OFL / 12. 9. 2016 / Ostrava

OZNÁMENÍ o termínu konání zkoušky odborné způsobilosti k získání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení letecké pohyblivé služby na území České republiky dne 12. září 2016

27. 7. 2016
OFL / 21. 9. 2016 / PRAHA

OZNÁMENÍ o termínu konání zkoušky odborné způsobilosti k získání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení letecké pohyblivé služby na území České republiky dne 21. září 2016

27. 7. 2016
HAREC, NOVICE / 19. 9. 2016 / Praha

OZNÁMENÍ o termínu konání zkoušky odborné způsobilosti k získání individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů amatérské radiokomunikační služby dne 19. září 2016

25. 7. 2016
OFN / 15. 9. 2016 / Praha

OZNÁMENÍ o termínu konání zkoušky odborné způsobilosti k získání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení námořní pohyblivé služby dne 15. září 2016

25. 7. 2016
VFL / 15. 9. 2016 / Praha

OZNÁMENÍ o termínu konání zkoušky odborné způsobilosti k získání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení letecké pohyblivé služby dne 15. září 2016

7. 6. 2016
OFL / 25. 8. 2016 / Praha

OZNÁMENÍ o termínu konání zkoušky odborné způsobilosti k získání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení letecké pohyblivé služby na území České republiky dne 25. srpna 2016

2. 6. 2016
VFL / 1.9.2016 / Praha

OZNÁMENÍ o termínu konání zkoušky odborné způsobilosti k získání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení letecké pohyblivé služby dne 1. září 2016

2. 6. 2016
OFN, VFN, SRC, LRC / 1.9.2016 / Praha

OZNÁMENÍ o termínu konání zkoušky odborné způsobilosti k získání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení námořní pohyblivé služby dne 1. září 2016

27. 5. 2016
OFL / 31. 8. 2016 / Ostrava

OZNÁMENÍ o termínu konání zkoušky odborné způsobilosti k získání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení letecké pohyblivé služby na území České republiky dne 31. srpna 2016

27. 5. 2016
OFL / 17. 8. 2016 / Ostrava

OZNÁMENÍ o termínu konání zkoušky odborné způsobilosti k získání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení letecké pohyblivé služby na území České republiky dne 17. srpna 2016

Top