Oznámení termínu zkoušek

Český telekomunikační úřad oznamuje, že v souladu s § 5 odst. 8 vyhlášky č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti, provedl v sekci „Získání průkazu odborné způsobilosti na základě zkoušky“ aktualizaci a doplnění stávajících Zkušebních otázek pro písemné testy.

Aktualizované Zkušební otázky a správné odpovědi jsou platné ode dne 1. 4. 2015.

27. 5. 2016
OFL / 31. 8. 2016 / Ostrava

OZNÁMENÍ o termínu konání zkoušky odborné způsobilosti k získání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení letecké pohyblivé služby na území České republiky dne 31. srpna 2016

27. 5. 2016
OFL / 17. 8. 2016 / Ostrava

OZNÁMENÍ o termínu konání zkoušky odborné způsobilosti k získání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení letecké pohyblivé služby na území České republiky dne 17. srpna 2016

27. 5. 2016
OFL / 7. 7. 2016 / Ostrava

OZNÁMENÍ o termínu konání zkoušky odborné způsobilosti k získání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení letecké pohyblivé služby na území České republiky dne 7. července 2016

6. 5. 2016
OFL / 20. 6. 2016 / Hosín

OZNÁMENÍ o termínu konání zkoušky odborné způsobilosti k získání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení letecké pohyblivé služby na území České republiky dne 20. června 2016

4. 5. 2016
AMA / 21.6.2016 / Praha

OZNÁMENÍ o termínu konání zkoušky odborné způsobilosti k získání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení amatérské radiokomunikační služby dne 21. června 2016

3. 5. 2016
OFN / 9.6.2016 / Praha

OZNÁMENÍ o termínu konání zkoušky odborné způsobilosti k získání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení námořní pohyblivé služby dne 9. června 2016

2. 5. 2016
VFL / 31.5.2016 / Hradec Králové

OZNÁMENÍ o termínu konání zkoušky odborné způsobilosti k získání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení letecké pohyblivé služby dne 31. května 2016

25. 4. 2016
OFL / 20. 6. 2016 / OSTRAVA

OZNÁMENÍ o termínu konání zkoušky odborné způsobilosti k získání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení letecké pohyblivé služby na území České republiky dne 20. června 2016

25. 4. 2016
OFL / 8. 6. 2016 / OSTRAVA

OZNÁMENÍ o termínu konání zkoušky odborné způsobilosti k získání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení letecké pohyblivé služby na území České republiky dne 8. června 2016

6. 4. 2016
OFL / 22.6.2016 / PRAHA

Oznámení o termínu konání zkoušky odborné způsobilosti k získání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení letecké pohyblivé služby na území České republiky dne 22. června 2016

6. 4. 2016
OFL / 18.5.2016 / PRAHA

OZNÁMENÍ o termínu konání zkoušky odborné způsobilosti k získání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení letecké pohyblivé služby na území České republiky dne 18. května 2016

22. 3. 2016
OFN, VFN / 23.6.2016 / Praha

OZNÁMENÍ o termínu konání zkoušky odborné způsobilosti k získání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení námořní pohyblivé služby dne 23. června 2016

22. 3. 2016
VFL / 23.6.2016 / Praha

OZNÁMENÍ o termínu konání zkoušky odborné způsobilosti k získání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení letecké pohyblivé služby dne 23. června 2016

22. 3. 2016
OFN,VFN / 2.6.2016 / Praha

OZNÁMENÍ o termínu konání zkoušky odborné způsobilosti k získání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení námořní pohyblivé služby dne 2. června 2016

22. 3. 2016
VFL / 2.6.2016 / Praha

OZNÁMENÍ o termínu konání zkoušky odborné způsobilosti k získání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení letecké pohyblivé služby dne 2. června 2016

16. 3. 2016
OFL / 30. 5. 2016 / Ostrava

OZNÁMENÍ o termínu konání zkoušky odborné způsobilosti k získání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení letecké pohyblivé služby na území České republiky dne 30. května 2016

Top