Přejít na článek

Veřejné zakázky

Český telekomunikační úřad jako ústřední orgán státní správy, postupuje při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Kromě této zákonné normy, si ČTÚ vnitřním předpisem (závazný pokyn ČTÚ č. 45/2007) stanovil další pravidla, která se při zadávání veřejných zakázek zavázal respektovat a dodržovat. Smyslem tohoto kroku bylo, v souladu se zákonným požadavkem na dodržování zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, upravit postup zejména pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Mimo to je ČTÚ, na základě usnesení vlády České republiky ze dne 26. června 2002 č. 683, při realizaci zakázek malého rozsahu, jejichž předmětem plnění jsou nákupy informačních a komunikačních technologií, služeb nebo zboží, povinen provádět tyto nákupy v rámci institutu elektronického tržiště.

Řízení o zadání veřejných zakázek vedená ČTÚ jsou zákonným způsobem uveřejňována nejen v oficiálních informačních zdrojích (Informační systém o veřejných zakázkách – uveřejňovací subsystém), ale jejich publikace se provádí rovněž prostřednictvím webových stránek ČTÚ.


Počet nalezených položek: 77, zobrazuji 1 - 10

10.9.2014

OZNÁMENÍ o zahájení zadávacího řízení

Český telekomunikační úřad oznamuje zahájení zadávacího řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na služby „Zvýšení kvality vybraných činností personálního řízení v ČTÚ“. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce je ode dne uveřejnění oznámení otevřeného řízení uveřejněna na profilu zadavatele.

více


18.6.2014

VÝZVA k podání nabídky – veřejná zakázka malého rozsahu

Český telekomunikační úřad učinil jakožto zadavatel výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Provedení studie proveditelnosti k vytvoření a zajištění provozu registru pasivní infrastruktury“.

více


10.6.2014

OZNÁMENÍ o zahájení zadávacího řízení

Český telekomunikační úřad oznamuje zahájení zadávacího řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázky na služby „Vybudování komunikačního rozhraní“. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce je ode dne uveřejnění oznámení veřejné zakázky uveřejněna na profilu zadavatele.

více


14.5.2014

OZNÁMENÍ o zrušení zadávacího řízení

Český telekomunikační úřad v souladu s bodem 15 písm. f) výzvy oznamuje zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Audit měření přepravních dob poštovních zásilek pro rok 2014“.

více


26.3.2014

VÝZVA k podání nabídky – veřejná zakázka malého rozsahu

Český telekomunikační úřad činí jakožto zadavatel výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Cenové analýzy pro rok 2014 – odborná podpora při sledování a vyhodnocování cen vybraných služeb elektronických komunikací a pošt“.

více


26.3.2014

VÝZVA k podání nabídky – veřejná zakázka malého rozsahu

Český telekomunikační úřad činí jakožto zadavatel výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Audit měření přepravních dob poštovních zásilek pro rok 2014“.

více


11.3.2014

OZNÁMENÍ o zahájení zadávacího řízení

Český telekomunikační úřad v souladu s § 26 a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, oznamuje zahájení zadávacího řízení a zpřístupnění zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky „Ekonomicko-personální informační systém ČTÚ“.

více


23.1.2014

OZNÁMENÍ o zrušení zadávacího řízení

Český telekomunikační úřad v souladu s bodem 15 písm. d) zadávací dokumentace oznamuje zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Audit měření přepravních dob poštovních zásilek pro rok 2014“. Zadavatel zároveň uveřejnil u příslušné zakázky na profilu zadavatele oznámení o zrušení zadávacího řízení.

více


15.11.2013

VÝZVA k podání nabídky – veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel Český telekomunikační úřad předkládá výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Audit měření přepravních dob poštovních zásilek pro rok 2014“.

více


5.8.2013

VÝZVA k podání nabídek na dvě veřejné zakázky malého rozsahu

Zadavatel Český telekomunikační úřad dne 31. 7. 2013 zveřejnil na elektronickém tržišti TENDERMARKET výzvy k podání nabídek na  dvě veřejné zakázky malého rozsahu:

více