Přejít na článek

V souladu s článkem 4 Směrnice 1999/5/ES zveřejňuje Český telekomunikační úřad informaci o odkazech na jednotlivé typy rozhraní v ČR:

  1. rádiová rozhraní (článek 4.1 Směrnice 1999/5/ES)

    Informace o povolených kmitočtových pásmech v ČR – viz:
  2. typy rozhraní sítí elektronických komunikací pro připojení telekomunikačních koncových zařízení  (článek 4.2 směrnice 1999/5/ES)

    Seznam typů rozhraní a jejich technických specifikací pro připojení přístrojů oznámených podle § 73 odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích – viz: