Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

30. 8. 2016
TISKOVÁ ZPRÁVA: BEREC uveřejnil své Pokyny k provádění evropských pravidel síťové neutrality vnitrostátními regulačními úřady
29. 8. 2016
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 10 ze 29. srpna 2016
26. 8. 2016
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhům rozhodnutí uložení povinností podniku s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 2 - „Velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích“
26. 8. 2016
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhům rozhodnutí uložení povinností podniku s významnou tržní silou, příp. o zrušení uložených povinností na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 1 - „Velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“
26. 8. 2016
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro západočeskou oblast v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele
25. 8. 2016
AVÍZO: BEREC zveřejní pravidla regulace síťové neutrality
24. 8. 2016
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
24. 8. 2016
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
19. 8. 2016
OZNÁMENÍ o změně správních poplatků
19. 8. 2016
VÝZVA k uplatnění připomínek k žádosti o vydání rozhodnutí o změně Přídělu rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 451,3–455,74/461,3–465,74 MHz společnosti O2 Czech Republic a.s.
Top