Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

27. 10. 2016
TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 43. týdnu 2016
26. 10. 2016
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru pro jihočeskou oblast, v oddělení kontroly
26. 10. 2016
Výběrové řízení na služební místo rady v odboru pro jihočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele
25. 10. 2016
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3b/XX.2016-Z, trhu č. 3b – velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu
25. 10. 2016
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3a/XX.2016-Z, trhu č. 3a – velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě
25. 10. 2016
SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel
24. 10. 2016
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru přezkoumávání rozhodnutí, v oddělení odvolacím II - právník
24. 10. 2016
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru přezkoumávání rozhodnutí, v oddělení mimoodvolacím - právník
24. 10. 2016
Výběrové řízení na služební místo vrchního rady v odboru přezkoumávání rozhodnutí, v oddělení odvolacím I - právník
24. 10. 2016
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru kontroly a ochrany spotřebitele, v oddělení monitorování rádiového spektra Karlovice
Top