Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

27. 9. 2016
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru pro severočeskou oblast
27. 9. 2016
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro severočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů II – na dobu určitou
27. 9. 2016
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru pro severočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů III
27. 9. 2016
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru pro severočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů III – doba určitá (SM 500)
27. 9. 2016
Výběrové řízení na služební místo vrchního referenta v odboru pro severočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů III – na dobu určitou
27. 9. 2016
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru pro severočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů IV (SM 499)
27. 9. 2016
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru pro severočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů IV – na dobu určitou
27. 9. 2016
Výběrové řízení na služební místo vrchního referenta v odboru pro severočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů IV – na dobu určitou
27. 9. 2016
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro severočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů IV – na dobu určitou
27. 9. 2016
Výběrové řízení na služební místo technika - rady v odboru pro východočeskou oblast, v oddělení kontroly
Top